Feedback

If you enable quiz feedback, then students will receive question feedback on every answer (right or wrong).

Índice de todos os ficheiros de axuda
Língua na qual mostrar esta ajuda: Galego